Že bych se registroval?

Pro potvrzení Vaší registrace vyžadujeme nahrání průkazu totožnosti.

 

Proč vyžadujeme průkaz totožnosti?

Dle § 6 zákona č. 65/2017 Sb. O ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek lze tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety prodávat prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, pokud je vyloučen jejich prodej osobám mladším 18 let; za tím účelem musí být prodejce těchto výrobků prostřednictvím prostředku komunikace na dálku vybaven počítačovým systémem, který elektronicky jednoznačně ověří věk spotřebitele. Prodejce je povinen v okamžiku prodeje ověřit, že kupující spotřebitel není mladší 18 let.

 

Jak přesně si můžu ověřit svůj účet??

 

Použijte redukovanou kopii průkazu

Jedná se o kopii průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad), ve kterém jsou anonymizovány (skryty) všechny ostatní údaje než údaj o tom, že se jedná o občanský průkaz (cestovní doklad) a dále jméno, příjmení a datum narození jeho držitele. Anonymizaci nepotřebných údajů provedete ve svém telefonu či počítači editací fotografie pomocí kreslení.

Po úspěšné registraci nám redukovaný průkaz zašlete na email : [email protected]

Přijde Vám i email, s žádostí o zaslání požadovaných dokumentů.

Registrace 1

Vzor redukovaného průkazu

Registrace 2